fbpx
tegelmuseum-06.jpg

De heer G. Feenstra, architect BNA te Arnhem, heeft het grootste deel van de tegelverzameling, die nu in het museum staat, bijeengebracht.

In 1963 heeft hij de Stichting Tegelmuseum “It Noflik Sté" in het leven geroepen en een deel van zijn verzameling daarin ingebracht. Een ander deel gaf hij in bruikleen. In 1975 heeft de Stichting met steun van o.m. de provincie Gelderland en de gemeente Ede de bruikleencollectie van de heer Feenstra aangekocht. Deze beide overheidsinstellingen houden het museum door subsidies in stand.

Belangstellenden en een aantal verzamelaars hebben zich verenigd in een “Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum". Deze Stichting geeft jaarlijks een publicatie over tegels uit. Ook houdt ze ieder jaar een bijeenkomst. Tevens geeft ze het museum wetenschappelijke adviezen.

Ontdek de collectie

Meer weten over onze tentoonstellingen of vaste collectie?
Laat je inspireren en verrassen!

Ontdek de collectie

Top